Jak vrátit telefon do továrního nastavení?

Možná jste se setkali s případem, že váš telefon po určité době přestal reagovat na vaše příkazy nebo výrazně zpomalil. Jedinou cestou, jak z toho ven, může být reset telefonu. Proto jsme pro vás připravili tohoto průvodce, který vám poradí, jak resetovat telefon se systémem Android, iOS a Windows. Na následujících řádcích najdete univerzální pokyny pro všechna zařízení s Androidem i návody vyhrazené telefonům Samsung a Huawei.

Reset telefonu s Androidem

1. Jak vrátit telefon do továrního nastavení?

Před provedením tvrdého resetu, který z vašeho zařízení vymaže všechny soubory, fotografie a videa, stojí za to vyzkoušet tzv. měkký reset (soft reset), neboli restart telefonu. Vynucený restart se provádí vypnutím a zapnutím telefonu nebo v případě starších zařízení s vyměnitelnou baterií vyjmutím a opětovným vložením baterie. Tento způsob je stejný pro telefony s Androidem od různých výrobců jako je Samsung, Huawei, Xiaomi, LG atd.

Teprve pokud se ukáže, že tato metoda není dostatečně účinná, můžete přistoupit k tvrdém resetu. Před tím však rozhodně doporučujeme vytvořit záložní kopii (zálohu), protože zařízení odstraní všechny vaše uložené soubory. Vedle toho zmizí z telefonu i veškeré nainstalované aplikace, protože telefon se vrátí do továrního nastavení. Viz také článek: Jak vytvořit zálohu telefonu? (Android)

Jak resetovat telefon s Androidem?

Tvrdý reset systému Android můžete provést dvěma způsoby:

Způsob č. 1:

1. klikněte na „Nastavení“

2. otevřete „Soukromí“

3. zadejte „Tovární nastavení“

(Názvy se mohou mírně lišit v závislosti na značce smartphonu).

Způsob č. 2:

1. Pokud je telefon vypnutý nebo nereaguje, stiskněte tlačítka pro zvýšení hlasitosti a napájení. Držte je současně, dokud se telefon nespustí.

2. Po aktivaci vyberte ze seznamu pomocí tlačítka pro zvýšení hlasitosti položku „Režim obnovení“. Pomocí tlačítka pro snížení hlasitosti potom tuto položku označte.

3. Jakmile se zobrazí logo Android, stiskněte a podržte tlačítka napájení a zvýšení hlasitosti.

4. Zvolte položku „Vymazat data/Obnovit tovární nastavení“ stisknutím tlačítka napájení.

5. Umístěte kurzor na „Ano – vymazat všechna uživatelská data“ a zaklikněte ji stisknutím tlačítka napájení.

Pokud telefon v jakékoli fázi tohoto procesu přestane reagovat, můžete ho restartovat podržením tlačítka napájení. Pokud to nepomůže, vyjměte baterii a vložte ji zpět.

Telefony s Androidem

Je důležité vědět, že způsob č. 2 se liší v závislosti na výrobci telefonu. Pokud je vypnutý smartphone značky Samsung, stiskněte současně tlačítka pro zvýšení i snížení hlasitosti a tlačítko Domů. Pohyb v nabídce bude možný pomocí tlačítek pro hlasitost a potvrzení pomocí aktivačního tlačítka. Reset smartphonů Samsung a Huawei ještě podrobně popisujeme níže.

V případě smartphonů HTC stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti a krátce stiskněte tlačítko napájení. Odpovídající položku vyberete tlačítkem pro snížení hlasitosti, označit ji můžete tlačítkem pro napájení a potvrdit tlačítkem pro zvýšení hlasitosti.

Jak resetovat telefon Samsung?

Pokud chcete resetovat telefon Samsung a obnovit jeho tovární nastavení (provést tvrdý reset), postupujte podle následujících pokynů. Samotný proces je rychlý a měli byste ho jednoduše zvládnout. Popisujeme ho v samostatné pasáži, protože uživatelé velmi často hledají návod určený výhradně pro tuto značku. Před provedením tvrdého resetu telefonu Samsung nezapomeňte zálohovat svá data. Jinak budou v důsledku obnovení továrního nastavení nenávratně ztracené.

Resetování telefonu Samsung:

1. otevřete „Nastavení“

2. vyberte možnost „Obecná správa“

3. klikněte na „Obnovit“ (u starších modelů Samsungu na „Zálohování a obnovení“)

4. otevřete „Tovární nastavení“ (u starších modelů se tato možnost nemusí v nabídce objevovat, proto přejděte k dalšímu kroku)

5. vyberte možnost „Resetovat“ a „Odstranit vše“

6. hotovo, váš telefon Samsung se resetuje a obnoví se tovární nastavení

Jak resetovat telefon Huawei?

Podobně jako u telefonů Samsung připojujeme samostatný návod pro uvedení zařízení do továrního nastavení pro značku Huawei. Před tvrdým resetováním telefonu Huawei opět doporučujeme vytvořit si zálohu. Způsoby, které můžete použít jsou dva. Pro přehlednost je uvádíme oba.

Jak resetovat telefon Huawei? Způsob č. 1

1. otevřete „Nastavení“

2. klikněte na „Systém a aktualizace“ >> „Obnovit“ >> Obnovit tovární nastavení

3. zvolte „Resetovat telefon“. Pokud máte nastavené heslo pro uzamčení obrazovky, budete vyzváni, abyste ho uvedli.

POZNÁMKA: Před resetováním telefonu se musíte odhlásit ze svého HUAWEI ID. Jinak nemusí být pozdější aktivace telefonu možná. Pokud se chcete odhlásit ze svého HUAWEI ID, otevřete „Nastavení“, zvolte „HUAWEI ID“ pro přístup do Centra účtů a klikněte na „Odhlásit se“. Tuto možnost najdete ve spodní části obrazovky.

Reset telefonu Huawei – Způsob č. 2

Vypněte telefon a postupujte podle následujících instrukcí:

1. Stiskněte a podržte současně vypínač a tlačítko pro zvýšení hlasitosti, dokud telefon nezavibruje. Potom pokračujte ještě asi 5 sekund, dokud nepřejdete do režimu obnovení.

2. Vyberte možnost vymazání dat pomocí tlačítka Zvýšení hlasitosti nebo Snížení hlasitosti a najeďte na ni tlačítkem Napájení.

3. Pomocí tlačítek pro zvýšení nebo snížení hlasitosti vyberte možnost obnovení továrního nastavení telefonu. Stejně jako u předchozího kroku ji aktivujte tlačítkem napájení.

Reset smartphonu s iOS

2. Jak vrátit telefon do továrního nastavení?

Pokud je nutné resetovat telefon značky Apple, nabízí se tři možností: reset iPhonu, iTunes, nebo režim obnovení.

Možnost č. 1 - reset iPhonu

1. klikněte na „Nastavení“

2. vyberte "Obecné"

3. klikněte na „Resetovat“

4. vyberte „Vymazat obsah a nastavení“

Možnost č. 2 - reset z aplikace iTunes

1. pomocí kabelu připojte svůj iPhone k počítači a spusťte iTunes

2. jakmile se na smartphonu zobrazí zpráva o tom, zda tomuto počítači důvěřovat, zvolte možnost „ano“

3. klikněte na ikonu iTunes ve vašem iPhonu

4. v horní části nabídky klikněte na tlačítko „Otevřít iPhone“

5. po provedení operace budou data z iPhone odstraněna a systém resetován.

Možnost č. 3 - reset z režimu obnovení

Pokud se smartphone vůbec nespustí a je vypnutý, stiskněte současně spouštěcí tlačítko a tlačítko Domů a podržte je, dokud se nezobrazí zpráva „Připojit k iTunes“. Potom připojte iPhone k iTunes a klikněte na ikonu s jejíž pomocí resetujete nastavení ve smartphonu.

Reset telefonu se systémem Windows

V případě smartphonů s Windows je reset zařízení možný dvěma způsoby:

Způsob č. 1

1. otevřete „Nastavení“

2. vyberte položku „Systém“

3. přejděte na „Informace“

4. klikněte na „Resetovat telefon“

5. Jakmile se zobrazí výzva k obnovení továrního nastavení telefonu, vyberte možnost „ano“. Celý proces může chvíli trvat.

Způsob č. 2

1. Pokud telefon nereaguje a je vypnutý, stiskněte a podržte současně tlačítka pro snížení hlasitosti a napájení (zabere to asi 10–15 vteřin, dokud neucítíte vibrace).

2. Uvolněte tlačítka a ihned stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti. Na displeji se objeví velký vykřičník.

3. V následujícím pořadí stiskněte tato čtyři tlačítka: zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti, napájení a snížení hlasitosti. Smartphone bude resetován a restartován.

pouzdra na mobil ověřit to!

Petr Koudelka
Petr Koudelka

Milovník nových technologií, léta fascinován mobilními zařízeními. Vášnivý fanoušek gadgetů a tester GSM příslušenství. Nedávno - recenzent elektronických zařízení a redaktor. Ve volném čase se věnuje drátenictví a hraje na konzole. Na blogu etuo píše o problémech, se kterými se dennodenně setkávají uživatelé chytrých telefonů.

Hodnocení: 4.60 / 5.0 (12)
Tvůj názor
Zvolte jednu možnost z výše uvedených prosím.